Home Pendidikan Membuka Hati, Mendekatkan Diri kepada Ilahi

Membuka Hati, Mendekatkan Diri kepada Ilahi

Rp55,000.00

 

Imam al-Ghazali dalam buku ini mengelaborasi tema-tema keagamaan antara lain zuhud, cinta Allah, cinta Rasul, air mata pemadam api neraka, taat, tawakkal, ridha, sabar, takut berbuat dosa, ampunan Allah lebih besar dari dosa, berbakti kepada orangtua, zikir kepada Allah, shalat, zakat, sedekah, jihad, amar ma’ruf  nahi munkar, silaturahim, menunaikan amanat, kasih saying, tidak zalim, mengasihi anak yatim, tafakkur, tadabbur, dan hari akhir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Tema-tema dalam buku ini dikutip dari buku Mukâsyafah al-Qulûb; al-Muqarrib ilâ Hadrah ‘Allâm al-Ghuyûb fi‘al-Tashawwuf kar­ya Syai­kh Abu Hâmid al-Ghazâli. Kami memilih tema-tema yang—menurut hemat kami­—amat penting dalam upaya mempererat kembali hubungan kita dengan Allah Swt dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kami menyusunnya sedemi­kian rupa sehingga menjadi sebuah buku yang utuh. Insya Allah dengan membaca—dan memrak­tikannya—iman kita semakin man­tap, hati kita menjadi tenteram, dan kehidupan kita penuh makna dan barakah.[]

Categories: ,

Description

Membuka Hati, Mendekatkan Diri kepada Ilahi

  • Penulis : Imam al-Ghazali
  • Penerbit: Marja
  • ISBN: 978-623-392-007-0
  • Ukuran: 14,5 x 21 cm
  • Tebal: 136 hlm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Membuka Hati, Mendekatkan Diri kepada Ilahi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *